Linkse kritiek

Als Nederlandse burger met een rechtse politieke voorkeur zal het u ongetwijfeld zijn opgevallen dat de met ons belastinggeld in stand gehouden NOS in de door haar gepubliceerde artikelen vaak aanmatigende en betweterige politiek linkse kritiek heeft op rechtse dan wel conservatieve binnen- of buitenlandse politici. Mag de NOS wettelijk gezien wel op een politiek linkse manier kritiek uiten op rechtse politici? Immers op een dergelijke manier worden de Nederlandse burgers door een staatsbedrijf op een linkse manier beïnvloed.

Kader

De Mediawet 2008 zegt in artikel 2.1.2 E dat publieke mediadiensten in overeenstemming zijn met publieke waarden, waarbij zij voorzien in democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse samenleving. Zij verzorgen daartoe media-aanbod dat voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen, die binnen deze sector gehanteerd worden.

In artikel artikel 2.34 a Mediawet 2008 wordt aangegeven dat de Nederlandse Omroep Stichting tot taak heeft media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst te verzorgen op het gebied van nieuws, sport en evenementen dat zich bij uitstek leent voor gezamenlijke verzorging, waaronder media-aanbod dat een algemeen dienstverlenend karakter draagt.

NOS moet neutraal zijn

Met voornoemde artikelen stelt de wetgever aldus dat de NOS enkel artikelen of journaals mag publiceren die een algemeen dienstverlenend karakter dragen. Het is de NOS aldus niet toegestaan om artikelen of journaals te publiceren met een politiek links karakter. De NOS mag wel een artikel schrijven inzake politiek in het binnen- of buitenland maar dient daarin geen partij te kiezen. Zij dient met andere woorden neutraal te blijven, in die zin dat haar werk een algemeen dienstverlenend karakter heeft en aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen voldoet, zodat burgers niet politiek beïnvloed worden.

Linkse propaganda NOS

Om een goed voorbeeld te geven van de aanmatigende en betweterige linkse kritiek van de NOS wordt het volgende artikel aangehaald welke is geschreven door de NOS.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2090055-nederlandse-politici-over-donald-trump?title=nederlandse-politici-over-donald-trump

Als we de openingszin aan voornoemd wettelijk kader toetsen kan naar objectieve maatstaven worden vastgesteld dat een dergelijke openingszin totaal niets weg heeft van een algemeen dienstverlenend of hoog journalistiek en professioneel karakter, maar juist van een aanmatigend en betweterig politiek links karakter, immers zij noemen de republikeinse presidentskandidaat Donald Trump een ongeleid projectiel die tevens feit van fictie niet weet te onderscheiden. Bovendien ontbreekt elke onderbouwing voor de gedane uitlatingen.

Linkse leugens NOS

Hetzelfde geldt voor het schrijven van onwaarheden door de NOS. In genoemd artikel schrijft de NOS dat Donald Trump in de onderstaande video het volgende gezegd zou hebben: “Mexico zendt uitsluitend zijn moordenaars en verkrachters naar de VS.”

Trump benoemd het zoals het is

Echter wordt dit helemaal niet door Donald Trump gezegd, hij zegt namelijk het volgende:
“When Mexico sends its people, they are not sending you. They are sending people that have lots of problems and they are bringing those problems with us. They are bringing drugs, they are bringing crime, they are rapist, and some I asume are good people.”

Donald Trump heeft het aangehaalde ‘citaat’ aldus helemaal niet uitgesproken. Een dergelijke manier van berichtgeving door de NOS is te kwalificeren als politiek linkse leugens welke niets te maken hebben met een algemeen dienstverlenend of hoog journalistiek en professioneel karakter.

Kortom de NOS overtreedt evident de Mediawet 2008 van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze linkse propaganda zal mijns inziens overigens niet snel veranderen. Het zit namelijk in de genen van dit arme linkse onpatriottisch verdwijnende Nederlandse volkje.