NOS is links

Als Nederlandse burger met een rechtse politieke voorkeur zal het u ongetwijfeld zijn opgevallen dat de met ons belastinggeld in stand gehouden NOS in de door haar gepubliceerde artikelen vaak aanmatigende en betweterige politiek linkse kritiek heeft op rechtse dan wel conservatieve binnen- of buitenlandse politici.

Mag de NOS wettelijk gezien wel op een politiek linkse manier kritiek uiten op rechtse politici? Immers op een dergelijke manier worden de Nederlandse burgers door een staatsbedrijf op een linkse manier beïnvloed.

Mag NOS links beïnvloeden?

Afdeling 2.2.2a. Nederlandse Omroep Stichting van de Mediawet 2008 zegt er in artikel 2.34a het volgende over:

De Nederlandse Omroep Stichting heeft tot taak media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst te verzorgen op het gebied van nieuws, sport en evenementen dat zich bij uitstek leent voor gezamenlijke verzorging, waaronder media-aanbod dat

A. een hoge frequentie en vaste regelmaat van verspreiding vereist;
B. een algemeen dienstverlenend karakter draagt; of
C. met een doelmatiger inzet van middelen beter gezamenlijk tot stand kan worden gebracht.

In sub B stelt de wetgever dat de NOS enkel artikelen mag publiceren die een algemeen dienstverlenend karakter dragen. Het is de NOS aldus niet toegestaan om artikelen te publiceren met politiek links karakter. De NOS mag wel een artikel schrijven inzake politiek in het binnen- of buitenland maar dient daarin geen partij te kiezen, zij dient met andere woorden neutraal te blijven zodat burgers ook niet beïnvloed worden.

Linkse propaganda NOS

Om een goed voorbeeld te geven van de aanmatigende en betweterige linkse kritiek van de NOS wordt het volgende artikel aangehaald welke is geschreven door de NOS.

Via onderstaande link kunt u het artikel lezen:
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2090055-nederlandse-politici-over-donald-trump.html?title=nederlandse-politici-over-donald-trump

In de eerste alinea begint de correspondent met de zin:
‘Hij is een ongeleid projectiel, een man die van zijn hart geen moordkuil maakt en feit niet van fictie weet te onderscheiden: Donald Trump.’

Als we de openingszin aan voornoemd wettelijk kader toetsen kan naar objectieve maatstaven worden vastgesteld dat een dergelijke openingszin totaal niets weg heeft van een algemeen dienstverlenend karakter, maar juist van een aanmatigend en betweterig politiek links karakter, immers zij noemen de republikeinse presidentskandidaat Donald Trump een ongeleid projectiel die tevens feit van fictie niet weet te onderscheiden. Bovendien ontbreekt elke onderbouwing voor de gedane uitlatingen.

Linkse leugens NOS

Hetzelfde geldt voor het schrijven van onwaarheden door de NOS. In genoemd artikel schrijft de NOS dat Donald Trump in de onderstaande video het volgende gezegd zou hebben: “Mexico zendt uitsluitend zijn moordenaars en verkrachters naar de VS.”

Echter wordt dit helemaal niet door Donald Trump gezegd, hij zegt namelijk het volgende:
“When Mexico sends its people, they are not sending you. They are sending people that have lots of problems and there are bringing those problems with us. They are bringing drugs, they are bringing crime, they are rapist, and some I asume are good people.”

Donald Trump heeft het aangehaalde ‘citaat’ aldus helemaal niet uitgesproken. Een dergelijke manier van berichtgeving door de NOS is te kwalificeren als politiek linkse leugens welke niets te maken hebben met een algemeen dienstverlenend karakter.

Kortom de NOS overtreedt evident de Mediawet 2008 van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze linkse propaganda zal mijns inziens overigens niet snel veranderen. Het zit namelijk in de genen van dit arme linkse verdwijnende Nederlandse volkje.